Home

 
 
 

Zoals alle andere jaren plaatsen we in de maanden juni, juli en augustus geen foto's,
dit in verband met de vakantie maanden.
Maar voor foto's, vragen of andere berichten staan we altijd klaar.
Bedankt voor u bezoeken, aan deze site het afgelopen jaar,
en wij wensen u allen een hele mooie zomer en vakantie toe.

Groeten webmasters, Tonny en Corrie.

  
 
  
Welkom op de site van "Oud-Beuningen".

Op deze site staan foto's van oud Beuningen en haar inwoners.

Neem eens een kijkje op Youtube - Rememberbeuningen.

Wilt u ook foto's, negatieven of dia's ter beschikking stellen, neem dan contact op met de Webmasters.
 
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen op deze site dan horen wij dat graag van u. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier en uiteraard ook luisterplezier bij de Animatie Schoolstraat. Bij deze bedanken wij eenieder, die foto's negatieven en dia's beschikbaar heeft gesteld.

U kunt ons ook volgen op facebook:  https://www.facebook.com/oudbeuningen
 
Copyright. Alle op deze site afgebeelde foto’s en teksten worden beschermd door auteursrechten en/of intellectueel eigendomsrecht
van de auteurs en samenstellers van de site. Het is de bezoeker en/of gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site,
of delen daarvan, te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren, of te bewerken zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de auteurs.
De url: www.oudbeuningen.nl als link doorsturen is wel toegestaan.
 

Webmasters: Corrie Engelen en Tonny Hendriks.

Graag willen wij onderstaande bedrijven bedanken voor hun ondersteuning.