Wilhelminalaan (De Steeg)

Genoemd naar Wilhelmina Helena Pauline Maria,
Prinses van Oranje-Nassau. Koningin der Nederlanden van 1898 tot 1948.
Het gedeelte van de Wilhelminalaan vanaf café  ‘ De Vrijboom ’  tot aan de huidige
 Koningstraat werd nog tot eind van de jaren veertig Koningstraat genoemd.
Het overige gedeelte van de Wilhelminalaan heette de Beuningse Steeg of Alde Steeg.

 

 Geplaatst op  05-02-2024.
Ingezonden door Joyce Janssen.

 

 

93. Staand Mientje en Jan voor hen Toon Daanen.
Kinderen van Wim en Truus Daanen - Willems, de fam. woonde in de Wilhelminalaan.

 

Geplaatst op 21-03-2023. 
Ingezonden door Thea Degen - Jansen.

 

 

92. Kinderen van de fam. Degen - Jansen, moeder Jansen is een dochter van
Dorus Jansen (rooie Dorus), die familie woond aan de Dijk.
Ze woonden in de Wilhelminalaan in de T boerderij waar nu een dokters praktijk is gevestigd.
Op de achtergrond vader Willie Degen en de kinderen zijn Andrea, Ans, Ria en broertje Jan.
2 de van links is Leny van Thiel, die woonde naast de Fam. Degen - Jansen.

 

 Geplaatst op 15-11-2022.
Ingezonden door Mien Bruisten.

 

 

91. De Boerenleenbank op de hoek Wilhelminalaan / van Heemstraweg, Jan Groenen
was hier de directeur. Op de foto links boven is nog net te zien, waar hij woonde.
Dat huis stond aan de van Heemstraweg.
In dit gebouw heeft de jeugd van Beuningen haar honk gehad, ook de
politie zat hier een enkele jaren met hun bureau.

 

 Geplaatst op 14-06-2022.
Ingezonden door Lenie van Thiel.

 

 

90. Piet van Thiel met zijn pony's in de wei langs de Bunningse Steeg.
Piet had een eigen bakkerij, zijn broer Jo van Thiel bracht het brood lands de deur.

 

Geplaatst op 31-05-2022. 
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

89. Een overzicht van de Wilhelminalaan ( Bunningse Steeg ), links in de verte het huis
van de Fam. van Elk, tegenwoordig zit daar van Hulst verfartikelen.
Links voor rijd u de Koningstraat in.

 

Geplaatst op 19-04-2022.
Ingezonden door Antoon van Haalen.

 

 

88. Toon van de Boogaard en zijn vrouw Trui Dinnissen voor hun huis in de Wilhelmialaan,
Dit huis is een jaar terug gesloopt.
Aan de andere kant van het huis woonde Hannes van de Boogaard.

 

Geplaatst op 22-03-2022.
Ingezonden door Arno Jacobs.

 

 

87. De bouw van de Wilhelmina Staete in 1981/1982, rechts de Maria-Gaard.
Nu woont er de fam. van Hulst met een winkel in verfartikelen.

 

 

86. De bouw van de Wilhelmina Staete, gezien vanaf de Schoolstraat

 

Geplaatst op 15-06-2021.
Ingezonden door Stephan Vermeulen.

 

 

85. Hoogenshof stond aan de Wilhelminalaan 27 en werd bewoond door de Fam. Vermeulen.
Het huis stond tegen over de zijkant van de sporthal, dus vanaf Wijchen rechts bij de rotonde.

 

 Geplaatst op 06-04-2021.
Ingezonden door Peter Vermeulen.

 

 

84. Een foto van de Maria Gaard uit de Wilhelminalaan, we hebben al meer foto's van de Maria Gaard geplaatst.
Maar deze is weer uit een hele andere tijd en laat zien dat deze woning verschillende malen is verbouwd.
Voor de inwoners, dit is de woning waar tegenwoordig schildersbenodigdheden van Hulst zit.

 

Geplaatst op 29-12-2020. 
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

83. Ooit heeft er in Beuningen een kasteel gestaan, die gebouwd is rond 1500.
Maar er wordt verteld dat deze 100 jaar later alweer werd verwoest,
tijdens de 80 jarige oorlog. De toren is het restant van dit kasteel.
Om het kasteel lag een gracht die is gedicht, zodoende kun je de voet van de toren 
niet meer zien. Foto gemaakt rond 1930.

 

 Geplaatst op 03-11-2020.
Ingezonden door Lenie van Thiel.

 

 

82. Rudie en Lenie van Thiel, deze foto is schijnbaar genomen op het voetbal veld van Beuningse Boys.
 Op een Koninginnedag rond 1951/1952.
Als dat zo mag zijn dan is dit een van de weinige foto's van het voetbalveld aan de van Suchtelenstraat.
Dan zou het schuurtje rechts een kleedkamer van de scheidsrechter en of spelers zijn.
Het veld werd gehuurd van Costerman voor 75 gulden per jaar.
Door de week werd het veld gebruikt om het vee te laten grazen.

 

Geplaatst op 07-01-2020. 
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

81. Hier werden de woningen op de Marskramer gebouwd, een zijstraat van de Wilhelminalaan.
Wie weet het jaartal, laat het ons horen.

 

Geplaatst op 29-01-2019. 
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

80. Leida Kersjes met zoon Willie en dochter Ineke op weg naar de kermis die toen in de Wilhelminalaan stond.
Leida is getrouwd met Cor Kersjes en het gezin woonde aan de Dijk.
Op de achtergrond links nog een bekende Beuningenaar, Tontje Vrolijks, zoon van Bart Vrolijks.

 

Geplaatst op 29-01-2019. 
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

79. Het huis van de familie Piet Heijmans ( Kolenboer ). Op foto 77 van dit item staat dochter Netty naast dit huis.
Zo krijgt u een kijk van hoe dit huis stond.

 

 

78. Deze foto geeft een kijk op hoe het huis stond van de familie Heijmans, rechts op de foto.
De puinhoop op de voorgrond was het woonhuis van de Familie Smits ( pufke ).
Het puin achter de auto in de verte was het woonhuis van de familie Jan Loermans.

 

Geplaatst op 29-01-2019. 
Ingezonden door Tonny Heijmans.

 

 

77. Netty Heijmans dochter van Piet Heijmans en Miep Heijmans - Centen. De foto is gemaakt ter ere van de 
plechtige Heilige Communie van Netty.
De familie Heijmans woonde toen rechts op de foto met op de achtergrond de Wilhelminalaan.
Links woonde de familie Smits ( pufke ).
Dit onverharde stukje pad liep van de Dorpsingel naar de Wilhelminalaan.

 

Geplaatst op 15-05-2018. 
Ingezonden door Peter Vermeulen.

 

 

76. Deze foto is de Mariagaard in de Wilhelminalaan, daar waar nu Wim verhulst zijn winkel heeft.
Deze foto dateert van rond 1900 en was het huis in bezit van de Fam. Vermeulen.

 

Geplaatst op 20-03-2018. 
Ingezonden door Arno Jacobs.

 75. De sloop van het ouderlijk huis van de Familie Daanen en de familie Geurts.

 

 

74. Arno houd het hier goed in de gaten, rechts zie je nog net een stukje van de jongensschool De Beundert.
Deze school is rond 1960 gebouwd.

 

 

73. Deze foto is genomen van uit de Schoolstraat, links het huis van de Familie van Elk.

 

 

72. Nol Weijers was een plaatselijke ondernemer die het sloopwerk voor zijn rekening nam.
Rechts op de achtergrond de woning van Wim van As de Smit.

 

 

71. Arno Jacobs op de resten van het ouderlijk huis van zijn moeder Fien Jacobs - Geurts.

 

Geplaatst op 28-11-2017.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

70. Het nieuwe huis van de Fam. Repkes in de bunningse steeg, op de achtergrond het oude huis.

 

Geplaatst op 19-09-2017.
Foto archief gemeente Beuningen.

 

 

69. In de verte woonde de familie van Elk in het huis genaamd : " Maria Gaard".
Nu woond er de fam. van Hulst die er een winkel heeft in verf artikelen.
Het Noodgebouw wat er voorstaat in de Wilhelminalaan t.b.v. de Ruilverkaveling,
heeft dienst gedaan tot begin jaren '80.
Links op de voorgrond zal later de Wilhelmina Staete worden gebouwd.

 

Ingezonden door Beaky Engelen.

 

 

68. Deze foto genomen van af het torentje in de Wilhelminalaan,
geeft aan dat er gestaag word doorgebouwd in 2016.
De nieuwe Alde Steeg begint er goed uit te zien. Inmiddels zijn alle gebouwen bewoond.

 

Geplaatst op 05-09-2017.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

67. De familie Koster waarvan de vader politieagent was, naast moeder Geer Koster.
Op haar arm dochter Elsje, en rechts haar zoon Benny Koster.
Geer was een tijd in zijn leven politieagent in Heerlen.
Bennie en Geer zijn heelaas beide overleden.

 

Geplaatst op 21-03-2017.

 

 

66. Het huis van Willem Daam op de hoek Wilhelminalaan en de Koningstraat eind jaren zestig.
Hier was de sloop net begonnen, het verwijsbord Druten wijst je hier links af de Koningstraat in.

 

Geplaatst op 22-12-2015.
Archief Oud-Beuningen.

 

 

65. Hoogenshof in de Wilhelminalaan  deze werd bewoond door de Fam. Vermeulen.

 

Geplaatst op 01-09-2015.
Ingezonden door Timo van Haaren.

 

 

64. Aanlegplaats der bootjes watersnood 1925/1926, huis van Kees Rat later Hentje Rat.
Weet u toevallig wie hier op de foto staan, dan horen wij dat graag van u.

 

Geplaatst op 31-03-2015.
Archief Gemeente Beuningen.

 

 63. Het torentje van Blanckenburgh, juni 1983 toen nog gewoon een wei voor het vee.
Eigendom van de familie Claassen die hier rechts van woonde.


Geplaatst op 9-12-2014.
Archief Oud-Beuningen.62. 
Links Rinus en rechts Tonny Hendriks in de tuin voor hun huis in 1971.
In 1979 werd ter hoogte van dit huis de aanloop naar het viaduct over de A73 gebouwd.

  Geplaatst op 11-11-2014.
Ingezonden door Jo Heijmans.

  61. In dit huis woonde de familie Hent van Wijk en Riek van Wijk - van Kerkhof, meer weten we hier niet van.
Als u meer weet over dit gezin, dan horen we dat graag van u.

 Geplaatst op 16-09-2014.
Ingezonden door Harry Jacobs.

 

 

60. De Beuningsesteeg, foto gemaakt rond 1970. De brug markeert eind Wijchen begin Beuningen.

 

Geplaatst op 01-04-2014.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

59. Politie agent Koster met zijn vrouw voor hun huis in de Wilhelminalaan, links ziet u nog net de Rabobank.

 

Geplaatst op 04-03-2014.

 

 

58. Deze foto is genomen rond 1980, het is de T boerderij waar nu de huisartsen hun praktijk houden.
Hier had Hent van Bergen met zijn aannemersbedrijf de opslag, daar voor woonde er de Fam. Degen.

 

Geplaatst op 12-11-2013.
Ingezonden door Bert Peters.

 

 

57. De boerderij zoals hij er uit zag in 1965 bij de verkoop aan de Fam. Gijsbers ( de potmikken ).
Zij bewoonde oorspronkelijk links van deze boerderij, een vrijstaand huis met mansardekap.
  Dit is een dakvorm met gebroken, naar buiten geknikte vlakken, waarbij het onderste gedeelte
van het schuine dak steiler is dan het bovenste gedeelte. Dit huis is plusminus 1970 gesloopt.

 

De boerderij op de foto hierboven, was al vanaf ongeveer 1860 in bezit van de fam. Gerrits.

 

 

   56. Joannus Gerrits en Alberdina van As, zij waren de oorspronkelijke bewoners van deze boerderij.
Alberdina geb. 29 juli 1845 - overl. 30 augustus 1927. De foto dateert van rond 1890.
Ze kregen 4 kinderen te weten.

 

 

55. Zoon Jan Gerrits, was ook klompenmaker en trouwde met Alberta Krijnen.
Zij woonde op de Hutgraaf ( Burg. van Suchtelenstraat ) Deze boerderij is later verkocht
aan Duijghuijzen transporten. Alberta Gerrits - Krijnen is als weduwe naar Nijmegen verhuist.

 

 

54. De zonen Wim links op de foto en Hent Gerrits, zijn ongehuwd gebleven.
Ze verhuisde na 1965 naar Nijmegen, daar is Wim overleden, Hent overleed in Zevenaar. 
Hun zus Grada Gerrits is ongehuwd gebleven en overleed in Beuningen.

 

De inzender van de laatste 3 foto's Bert Peters, had ook nog het volgende verhaal
over deze boerderij, die wij graag plaatsen.
In mijn kinderjaren ben ik vaak in deze boerderij geweest,
ik heb er bijzondere herinneringen aan.
Het huisje op de voorgrond was geen bakhuis maar een klompenmakershuisje.
Dit gebouwtje was destijds nog volledig intact compleet met klompenmakers inventaris.
Mijn eerste klompjes zijn ter plekke nog op maat voor mij gemaakt, rond 1958.
Tussen het klompenmakershuisje en de waterput stond nog een klein "witzand" hok.
Iedere zaterdagavond werd de blauw estrikken plavuizenvloer in de woonkamer met dit witte
zand bestrooid en met een omgekeerde voetstoof van een sierpatroon voorzien.
Op de zondagavond werd dit zand weer netjes opgeveegd en terug gegooid in het hok.
De woning had geen elektriciteit doch enkel petroleumlampen,
geen waterleiding maar een waterput.
Geen keuken maar slechts een "geut" met een gat onder in de muur,
waar al het afvalwater vrijelijk naar buiten liep.
De enige verwarmingin de boerderij was een grote zwarte gelderse potkachel
welke slechts roodgloeiend een klein deel van de woonkamer kon opwarmen.
Het achterhuis bestond uit een grote donkere deel,
waarin diverse karren en wagens stonden.
Midden oop de deel tussen de karren stond een grote houten ton
met twee ringen zijdelings en een gat in het midden.
Deze ton diende als toilet waarbij gescheurde kranten het toiletpapier was.
Deze ton werd maandelijks d.m.v. een grote stok door de ringen heen, geleegd op het land.
Voor het huis stond oorspronkelijk een reusachtige perzikken ( pierikken ) boom.
Achter de boerderij liep een behoorlijke brede sloot.
Met dank aan Bert Peters hebben wij een mooi overzicht gekregen van deze boerderij.

 

Geplaatst op 01-10-2013.
Ingezonden door Theo Hanssen.

 

 

53. Jan van As  (Jan de smit) hier bezig een paard aan het beslaan, in de Bunningse steeg.

 

Geplaatst op 19-03-2013.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

52. P.H.Jansen Steeg a 252, landarbeider, later kwam hier de Fam. Derkse te wonen.
Toen nog Beuningse steeg nu de Wilhelminalaan.

 

Geplaatst op 18-09-2012.
Ingezonden door Annie Peters - Glaap.

 

 

51. Mevr. Wennekens en Leentje Rat op de achtergrond het huis van de fam. Glaap later kwam daar de 
  familie Smits te wonen. (pufke) Plaats van de foto is nu rotonde Wilhelminalaan / Molenstraat.

 

Geplaatst op 24-04-2012.
Ingezonden door Thea Degen - Jansen.

 

 

50. Foto begin jaren zestig, toen de famlie Degen - Jansen de T boerderij bewoonde in de Wilhelminalaan. 
V.l.n.r. An Jansen, de  kinderen Degen, Willy, Ria, Andrea, Jan, Thea Degen - Jansen en zoon Theo.
De boerderij is prachtig opgeknapt, er zit nu een huisartsen praktijk.

 

Geplaatst op 31-01-2012.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

49. Jo Heijmans op het paard, de foto dateerd van ongeveer 1947.
Het paard dat gebruikt werd om de kolen te bezorgen bij de klanten.
Maar ook voor de lijkkoets deed hij zijn werk.

 

 

48. Voor het huis Jan Loermans met zijn vrouw Marie Vrolijks.
Zij hadden een manufacturenzaak en je kon er kleding voor de stomerij inleveren.
Later ging Jan zich ook toeleggen op woninginrichting.
Jan was ondercommandant bij de vrijwillige brandweer. Deze foto is van omstreeks 1954.

 

Geplaatst op 15-11-2011.
Ingezonden door Stephan Vermeulen.

 

 

47. Hoogenshof stond aan de Wilhelminalaan 27 en werd bewoond door de Fam. Vermeulen.
Links kijk je tegen het achterhuis aan van Thé Janssen, nu woont er de Fam. Kaathoven.
Zo heb je meer het idee waar dit huis stond. Stephan Vermeulen die deze 2 foto's instuurde woont zelf in Finland,
zijn broer Jos nog in Beuningen.

 

 

46. Twee broertjes Vermeulen voeren hier de paarden, op de Hoogenshof. Stephan gooit hooi bij de paarden,
broer Jos staat op de voorgrond.

 

Geplaatst op 14-06-2011.
Ingezonden door Rietje Willems van Teffelen.

 

 

45. Foto genomen tegenover de Alde Steeg, dit was nog gewoon een wei.
Met in het midden het torentje en links toen nog de boerderij van fam. Piet claassen.

 

Geplaatst op 31-05-2011.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

44. Het huis van de familie Heijmans, dat eigenlijk lag tussen de Wilhelminalaan en de Dorpsingel.
Van het huis van de Fam. Smits links is niet veel meer over.

 

 

43. Piet Heijmans met zijn lijkkoets, in het midden zie je nog net uit de mist het patronaat opdoemen.
Piet in vol ornaat met cape en rouwhoed, zo werd je toch in stijl naar het laatste plekje gebracht.

 

Geplaatst op 17-05-2011.
Ingezonden door Arno Jacobs.

 

 

42. Het huis van de fam. Daanen en de fam. Geurts in de Wilhelminalaan.
Hij staat al vaker op deze pagina, maar toch elke keer weer anders.

 

Ingezonden door Rietje Willems van Teffelen.

 

 

41. Het huis van de fam. Smits word hier eind jaren zestig afgebroken.
Bij deze foto moeten wij denken aan de Beuningse kermis, dat de stoeltjes van de zweefmolen
bij een juiste afzet van je achterbuurman, links door die bomen ging.

 

Geplaatst op 08-02-2011.
Ingezonden door Arno Jacobs.

 

 

40. Arno Jacobs met zijn zusje Mirjam in de jaren zestig voor het huis waar hun moeder Fien Geurts is geboren.
Links van dit huis woonden Wim Daanen en zijn vrouw Truus (Tap).

 

Geplaatst op 11-01-2011. 
Foto archief OudBeuningen.

 

 

39. Krukboerderij als opslagplaats van aannemer H. van Bergen.

 

 

38. Zie volgende foto nà verbouwing.

 

Ingezonden door Thea Degen.

 

 

37. Krukboerderij gelukkig behouden nu als huisartsenpraktijk De Poort.

 

Geplaatst op 14-12-2010.
Ingezonden door Roos Bögels - van Elk.

 

 

36. Deze foto laat zien hoe de Maria-Gaard er uitzag voor de ingrijpende verbouwing in 1957.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de fam. van Elk het huis gekocht in 1956/57.
Nu wordt dit huis bewoond door fam. Verhulst met hun winkel in schildersbenodigheden.

 

Geplaatst op 06-04-2010.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

35. Hoek Wilhelminalaan/Schoolstraat een dubbelwoonhuis, aan deze kant woonde Gradje Geurts.
Aan de andere kant de fam. Daanen-Tap (Wim en Truus. Het weiland links was van Kosterman,
die daar iets verderop woonde. Rechts is nog net een stukje Schoolstraat te zien.

 

Geplaatst op 03-11-2009.
Ingezonden door Roos Bögels - van Elk.

 

 

34. Sacraments- of Heilig Hartprocessie bij de fam. van Elk in de Wilhelminalaan.
Het Heilig Hartbeeld werd elk jaar mooi versierd aan straat gezet, met prachtige bloemen
o.a. hortensia's en geraniums. Ook de vlag werd gehesen, een echte feestdag.
Rechts de ingang naar de Mariagaard, het woonhuis van de fam. van Elk.

 

Geplaatst op 22-09-2009.
Foto archief gemeente Beuningen.

 

 

33. Hoek Wilhelminalaan/van Heemstraweg in 1950. Rechts de boerderij van de fam. Klaassen
en een beetje naar links zie je nog net het torentje van Blanckenburgh.
De foto is gemaakt vanuit de Kloosterstraat, rechts hiervan staat de Vrijboom.

 

Geplaatst 14-01-2009.
Ingezonden door Tonny Hendriks.

 

 

32. Tonny, moeder Roos en Guusje Hendriks voor hun huis in de Wilhelminalaan.

 

Geplaatst 22-12-2008.
Ingezonden door Willie van Teffelen.

 

 

31. Foto uit de Bunningse steeg rond 1956, Hent en Toos van Teffelen met hun kinderen Willie en Marijke.

 

Geplaatst op 17-11-2008.
Archief oudBeuningen.

 

 

30. Het huis van fam. Gijsbers (de Potmik) met waterput en links het bakkershuisje nog net te zien.
Dit huis staat er nog en is helemaal gerestaureerd.

 

Geplaatst 09-09-2008.
Archief Gemeente Beuningen.

 

 

29. Noodgebouw in de Wilhelminalaan t.b.v. de Ruilverkaveling, heeft dienst gedaan tot begin jaren '80.

 

Geplaatst 22-01-2008.
Ingezonden door Henk van der Wijst.

 

 

28. Deze voormalige politie woning/post, kwam later in gebruik als kantoor voor de gemeente Beuningen.
Nu staat er een flatgebouw, dat deel uitmaakt van zorgcentrum Alde Steeg.

 

Geplaatst op 27-11-2007.
Ingezonden door Marlies van As.

 

 

27. Heel leuk om te zien hoe wij foto’s met tekst weleens krijgen toegestuurd.
"Hoi Bunningenaoren, ien de ouwe deus wer iets gevonden. Kiek mar of je d’r wa mee kun.
Plaotje van de Alde Steeg, jaortal nie bekend. H.gr.uut Elst. (ón de andere kant van de Waol)" Marlies van As.

 

Geplaatst op 2-10-2007.
Ingezonden door Gerrit van de Pol.

 

 

26. Dit huis dat stond aan de Wilhelminalaan ter hoogte waar nu, alweer het oude postkantoor staat,
gelegen aan het Thorbeckeplein. Een huis met geschiedenis, tot ongeveer 1840 was het een pastorie.
(Zoals bekend werd er in 1839 aan de Dorpssingel een nieuwe pastorie gebouwd)
Dan zijn we even  de bewoners kwijt, tot we de volgende tegenkomen: Frans Boelen.
De familie Boelen had er een groentekwekerij en verkocht in 1943 het huis aan de familie Jan van de Pol.
Zoon Gerrit heeft het huis bewoond tot 1980; hij zette het werk van zijn vader Jan van de Pol
voort door groente en fruit naar de veiling te rijden.
Bij de voordeur links was een steen ingemetseld met de naam Hüttner erop, waarschijnlijk de eerste eigenaar
van het huis. Ook een voornaam en jaartal, alleen zijn deze niet meer bekend.
Op het achterhuis boven in de toog van de dubbele deur stond Van den Hoogen.
Of deze familie het achterhuis eraan heeft laten zetten is wel zeer waarschijnlijk.
Het is niet bekend wanneer dit is gebeurd, wel is bekend dat ook dit mooie huis moest verdwijnen voor het centrum.
En wel met kerst 1981 ging dit gebouw tegen de vlakte, weer een stukje oud-Beuningen verdwenen.

 

 

25. Jan van de Pol, woonde in de Beuningse Steeg (Wilhelminalaan). Hij was eigen baas en reed diverse vrachtjes
en voor de veiling, groenten en fruit.

 

Ingezonden door Theo Hanssen.

 

 

24. Deze foto dateert van het begin van de jaren '50. De foto is gemaakt voor de smederij van Wim van As (bijnaam Loos).
Op de foto staat een vrachtwagen met daarbij Jan van As de Smid en Albert Hanssen, leunend tegen de vrachtwagen.

 

 

23. Een andere foto is gemaakt in september 1962. Op deze foto staat de bekende Beuningenaar Jan de Smid,
naast zijn konijnenhok en Batavus-brommer. Op de achtergrond staat het huis van boer Pouwer
(nu tandarts Bollen) en een deel van de boerderij van Kosterman.

 

Ingezonden door Corrie Rat.

 

 

22. Op de foto Cees Rat met zijn vrouw voor hun huis, dat stond op de hoek Wilhelminalaan/Molenstraat.
Cees oefende diverse beroepen uit, hij was kleermaker, barbier en kastelein.
Links in het huis het café waar hij ook knipte en rechts in de woonkamer werden de kleren gemaakt.

 

Geplaatst op 19-12-2006.
Archief Gemeente Beuningen.

 

 

 

21. Een overzicht van de Wilhelminalaan. Rechts ziet u de smederij van de fam. Burgers in de Molenstraat .
Het huis links was een commissiewoning, die werd gebouwd in opdracht van een commissie
die bestond uit vooraanstaande burgers.

 

Ingezonden door Gerrie Engelen.

 

 

20. Deze foto is genomen door Toon Engelen (Dikke Toon) vanuit zijn huis aan de Bernhardstraat.
Het huis in de verte is van Wim van As (de smid) aan de Wilhelminalaan. Daarachter ligt de Koningstraat.
Voor de rest ziet u wel dat er nog niet zo veel gebouwd is, we schrijven ongeveer 1971.

 

Geplaatst op 24-10-2006.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

19. Op de bromfiets Bennie Koster met daarnaast zijn moeder en zus Elsje.
Op de bank links zit vader Koster (politieman in Beuningen).

 

Geplaatst op 12-09-2006.  

 

18. Dit huis werd in de jaren rond de oorlog bewoond door veldwachter Koster.
Voor zover wij weten tot zeker begin jaren zestig. Hier zat ook een gevangenis in,
daar werden wij vroeger bang mee gemaakt: "Als je niet luistert kom je daar nog eens terecht".
Later kwam er de brandweer te zitten, met enkele afdelingen van de gemeente Beuningen.

 

Geplaatst op 4-10-2005.
Ingezonden door Gerrie Engelen.

 

 

17. Foto gemaakt door A. Engelen (Dikke Toon) vanuit zijn nieuwe huis in de Bernhardstraat.
Links het huis van Wim v As, de smid. Verder naar achteren Kosterman met een van zijn grote schuren.
De twee huizen staan er nu nog, kijk vooral naar de ruimte erom heen. De kruising is Wilhelminalaan/Koningstraat.

 

Geplaatst op 21-9-2005.

 

 

16. Hoek Wilhelminalaan/Molenstraat. Het jaartal en de persoon op de fiets zijn niet bekend.
Waar u nu de boomgaard ziet staat het verzorgingshuis "Alde Steeg". Het huis links is van Piet Heijmans.

 

Geplaatst op 31-5-2005.
Archief Gemeente Beuningen.

 

 

15. Op de voorgrond ziet u het huis van fam. Smits (Pufke), daarachter rechts het huis van Piet Heijmans (kolenboer),
verder aan de weg het huis van Loermans (manufacturenwinkel).
Verder naar achter brandweerkazerne met politiepost en gevangenis,
daarachter ziet u de bovenverdieping van de Vrijboom.

 

Geplaatst op 22-3-2005.

 

 

14. Deze foto stamt uit 1946 en is gemaakt op de hoek Koningstraat/Wilhelminalaan.
Het huis op de achtergrond werd bewoond door Hent Heijmans en Johanna v. As.
Later kwam er Wimke Daam in te wonen. Dit is het gezin van Jan Ben, hun echte naam was Janssen,
zij woonden in de Dwarshommelstraat. Ze waren op weg naar het festival, een soort voorjaarskermis,
die één keer in de vier jaar gehouden werd. Van links naar rechts, Johan, Annie, Ginie, hun moeder Ton, Tonnie en Dora.

 

Geplaatst op 9-3-2005.

 

 

13. Het huis van de fam. Derkse.

 

Ingezonden door Willie Cornelissen.

 

 

12. Het huis van de fam. Cornelissen.

 

Geplaatst op 21-12-2004.

 

 

11. Hier ziet u het huis van Jan Loermans. Hij had een manufacturenzaak en je kon er kleding voor de stomerij inleveren.
Later ging Jan zich ook toeleggen op woning- inrichting. Deze foto is van omstreeks 1954.
Als je goed kijkt zie je tussen het huis en het schuurtje een kloprek staan, hier werden de kokosmatten op uitgeklopt.
De meeste mensen hadden in die tijd een kloprek. Op de plek waar dit huis heeft gestaan,
staat nu verzorgingshuis Alde Steeg.

 

 

10. Het huis van Jo Rat. Jo had een kapperszaak en je kon er ook terecht om een pasfoto te laten maken.
Ook is hij vele jaren commandant van het Brandweer- korps geweest.
De plek van dit huis wordt nu ingenomen door apotheek Blanckenburgh in de Wilhelminalaan.

 

 

9. Wim van As, eigenaar van de smederij, is hier een paard aan het beslaan.

 

Geplaatst op 16-10-2004.
Ingezonden door Geer Derksen.

 

 

8. Dit is het huis van Willem Daam op de hoek Wilhelminalaan/Schoolstraat.

 

 

7. Dit is ook het huis van Willem Daam genomen vanuit de Koningstraat.

 

 

6. Het huis van Marinus Smits. (Pufke)

 

 

5. Het huis van Piet Heijmans, de kolenboer.

 

Geplaatst op 16-10-2004.

 

 

4. Maria-Gaard.

 

 

3. Torentje en schuur "Blanckenburgh". Anno 1597.

 

Geplaatst 17-9-2004.

 

 

2. De Wilhelminalaan (Steeg) deze foto is genomen op de uitrit van Jan Loermans.
Het eerste huis links is van Marinus Smits (Pufke).
En daarachter het huis van Transportbedrijf  Gerrit van den Hof.

 

 

1. Wilhelminalaan, (Steeg) het huis van Jo Rat (kapper). Hier heeft eenieder heel wat vrije
woensdagmiddagen doorgebracht, vooral de jeugd. Niets ging op afspraak en de ouderen gingen voor.
Links op de foto een stukje van het huis van Gerrit van den Hof.