Kloosterstraat.

 

Oorspronkelijk werd deze straat de Dijkschestraat genoemd, maar in 1953 werd deze
omgedoopt tot Kloosterstraat. Dit omdat sinds 1879 aan deze straat het klooster
was gelegen.

 

Geplaatst 20-02-2024.
Ingezonden door Paul Ten Haaf.

 

 

25. Even voor half 3 in de middag op 17-01-1984 raakt een tankwagen geladen met
15.000 liter spoelvloeistof, van de Dijk ter hoogte van de Kloosterstraat.
De tankwagen, die zwaar beschadigd raakte, ramde hierbij een onder aan de dijk gelegen woning.
Bij de inzet kregen wij assistentie van brandweer Nijmegen,
en is het regionale hulpverleningsvoertuig ter plaatse gekomen
dat destijds nog in Beneden-Leeuwen was gestationeerd.
Er was ook de nodige paniek, men wist niet meteen wat er in de tanks was opgeslagen.

 

Geplaatst 10-01-2023.
Ingezonden door Wim Piels.

 

 

24. Wim Piels op een ondergelopen weiland in de Kloosterstraat nabij Wimke Engelen.
In de boerderij rechts op de foto woonde Thé Jansen met zijn vrouw Marie.
Thé was een zoon van Dorus Jansen, hij had rood haar.
Dus was het van zelfsprekend de rooie van Dorus, zoals dat ging in Bunninge.

 

Geplaatst 27-12-2022.
Ingezonden door Grada en Netty Gremmen.

 

 

23. De familie Gremmen op bezoek bij de familie Claassen in de Kloosterstraat.
Rond de jaren 30, v.l.n.r. Gonda, Rien, Mina en Rika Claassen, Wim en Netty Gremmen,
Ma Claassen en Grada Gremmen.

 

   Geplaatst op 18-10-2022.
Ingezonden door Annie Peters - Glaap.

 

 

22. Dit huisje wat geschilderd is stond op het Asdonck terrein, vanaf de Kloosterstraat
ging je daar dan in en stond het vooraan gelijk rechts.
Dit huisje werd bewoond door de Fam. Glaap en later de fam. Lamers.
Er scheen volgens Annie Glaap iets verder op een klein huisje te staan,
die werd bewoond door Janssen de pottenbakker.

 

   Geplaatst op 02-11-2021.
Ingezonden door Louis Geradts.

 

 

21. Deze foto is gemaakt door Burgemeester Geradts, in de Kloosterstraat.
Wij weten niet welke woning dit is, als u het weet laat het ons weten, vast bedankt.
We kregen een mailtje van Walter van Wijk, en die dacht dat daar Benny van Elk woonde.
Walter zou het zo maar eens goed hebben, met dank.

 

Geplaatst 31-03-2020.
Ingezonden door Reinold Hoeks.

 

 

20. Een inkijk van de Kloosterstraat, personen zijn ons niet bekend.
Achterin het huis van de Fam. Verstraaten later kwam daar huisarts de Sonnaville te wonen.

 

Geplaatst 29-10-2019.
Ingezonden door Arie Kersjes.

 

 

19. De geschiedenis van het klooster in Beuningen begon op 20 juni 1879,
toen vanuit het moederhuis in Tilburg de zusters Alouise, Adrienne, Leonella en Sandolpha naar Beuningen kwamen.
Zij waren van de Congregatie Zusters van liefde uit Tilburg.
In dit jaar werd begonnen met de bewaarschool met 22 kinderen,
een aantal maanden later werd een aanvang gemaakt met de taalschool.
In 1913 nam de eerste bewoner genaamd Henricus Mulders op 81 jarige leeftijd zijn intrek
in de vleugel links van het Klooster dat er aan was gebouwd.
Dit werd het oude mannenhuis genoemd.
In 1971 viel het doek voor het Klooster, met de komst van bejaardencentrum de Alde Steeg
werd de voornaamste taak overgenomen van de zusters.
Zaterdag 19 juni 1971 werd de Zusters een afscheidsreceptie aangeboden.
Op 24 juli 1971 vertrokken de zusters definitief uit Beuningen.

 

Geplaatst 12-03-2019.
Ingezonden door Marietje van Dinteren - Gerritsen.

 

 

18. De man die het paard vasthoud is Cor van Dinteren, dit was ter ere van de Kindheidsdag.
De namen van de kinderen zijn ons niet bekend. Maar wat is dat de kindheidsdag.
De zogenoemde ‘Heilige Kindsheid’ was een benaming voor een pauselijk missiegenootschap
 waarvan kinderen tot hun twaalfde jaar lid konden zijn.
 Het had tot doel om middels gebeden en aalmoezen bij te dragen aan de katholieke missie in verre landen.
Het genootschap werd oorspronkelijk in 1843 in Frankrijk opgericht.
In Nederland richtte in 1849 Mgr J. Zwijsen zo’n missiegenootschap op.
Vanaf dat moment werden er voortaan op Kindsheidsdag optochten gehouden,
 waarbij kinderen meeliepen verkleed als paus, bisschop, missionaris, zuster, heiden of anderszins.
Aan de ‘staart’ van zo’n optocht kwamen dan meestal nog bloemen-strooiende bruidjes en,
 onder een baldakijn met ‘wierokers’ tot slot, de pastoor met het 'Allerheiligste':
 een zogenoemde geconsacreerde hostie in een monstrans.

Geplaatst 18-12-2018.
Ingezonden door Annie Peters - Glaap.

 

 

17. Het klooster, rechts er van bevond zich de Meisjesschool die les kregen van de nonnen.
De foto dateert van begin jaren zeventig.

 

Geplaatst op 21-02-2017.
Ingezonden door Johan van Ommeren.

 

 

16. Het stamhuis van de familie van Ommeren, begin 1900 is deze geheel afgebrand.
Voor het huis Anna, Nelis en Bart van Ommeren.
Het huis bij foto no 12 is het nieuwe huis wat hiervoor in de plaatst is gebouwd.

Geplaatst op 19-01-2016.
Foto archief oud-Beuningen.

 

 

15. Het huis van Dr de Sonnaville in de Kloosterstraat, op de voorgrond zijn vrouw Willemien de Sonnaville - Lavoo.

 
Geplaatst 03-02-2015.
Ingezonden door Annie Peters - Glaap.

 

 

 14. Binnenplein voorheen Klooster en R.K. meisjesschool, kleuterschool.


Geplaatst op 9-12-2014.
Foto archief oud-Beuningen. 13. Kloosterstraat 20, waar sinds 1975 fam. Ronald Tolman woont.
Hij heeft de boerderij toen in oorspronkelijke staat verbouwd.
Voorheen woonde fam. H. Claassen hier.

 

Geplaatst op 04-03-2014.
Ingezonden door Johan van Ommeren.

 

 

12. Fam. van Ommeren, wij hebben heelaas geen namen bij deze foto.
Dit is wel het geboortehuis van Johan van Ommeren, het werd later verkocht aan Gert van het Hof.
Die had een transportbedrijf, eerst in de Molenstraat later hier.


Geplaatst 30-04-2013.
Ingezonden door Annie Peters - Glaap.

 

 

11. Een zicht op het klooster, wat nu niet meer is door de komst van de bioscoop.
Het Asdonck terrein was nog gewoon bouwland, en zeg nu zelf zo kom je toch Bunninge binnen.


Geplaatst 28-02-2012.
Ingezonden door Peter Engelen.

 

 

10. Woonhuis van de Fam. Wim Engelen, Kloosterstraat 18.  Foto Juli 1967.
Wim trouwde op 26 Augustus 1941 met Rieka Honing.


Geplaatst 11-01-2005.
Ingezonden door Henk Peereboom.

 

 

9. Dit arbeidershuisje is omstreeks 1900 gebouwd en hoorde bij het Asdonckcomplex.
Volgens zeggen was de  fam. Dorussen de eerste bewoner. Later werd dit huis
bewoond door Hannes Peereboom. Bij de bouw van dit huisje is gebruik gemaakt
van materialen, die bij de verbouwing van de Elt over waren gebleven.
De bewoners van de "Elt" (bekend als Doktershuis) en Hannes Peereboom waren buren.
Op de volgende foto van de Elt zie je de kozijnen die in dit huis zijn hergebruikt.
Omstreeks 1975 heeft zijn zoon Arie Peereboom het huisje gesloopt
en er nieuw gebouwd. Nu nog is dit in bezit van de familie Peereboom en wel van zoon Henk Peereboom.

 

 

8. Dit is het huis de "Elt" beter bekend als het huis van dokter de Sonnaville.
Deze foto is genomen in het midden van de vorige eeuw, het is een boerenhofstede.
Rechts ervan staat een bakhuis waar de mensen zelf hun brood bakten. Dit huis behoorde
toe aan het Asdonckcomplex, die onder een vennootschap beheerd werd. Dat waren de
broers Verstraaten en wel Antoon, Harry en Herman. Hier hoorde ook een jamfabriek
en een bierbrouwerij bij.

 

 

7. Dit is een origineel etiket van de jamfabriek.

 

 

6. Deze foto is genomen Kloosterstraat richting Dijk. Ter hoogte waar u Frans Burgers
met zijn zoon Gerard ziet staan was een dam die ook in de weg doorliep. Hierdoor werd
het water tegen gehouden en zo kregen wij bij vorst een mooie schaatsbaan.


Geplaatst 18-10-2004.

 

 

5. Hier ziet u hoe de vrachtwagen vanaf de oprit tegen het huis aan kantelde,
bij de fam. Croonen aan de dijk.


Geplaatst 16-10-2004.

 

 

4. Het huis van dokter De Sonnaville.

 

 

3. Klooster met bewaar- en meisjesschool met op de achtergrond het huis van de dokter.

 

 

2. Klooster met bewaar- en meisjesschool.

 

 

1. Het Beuningse klooster in de eerste helft van de twintigste eeuw. Let op het beeldje van Sint Ludovicus
in de topgevel. In 1957 maakte dit beeld plaats voor een zogeheten ''oculusvenster''.