Dorpssingel.


De Dorpssingel werd tot 1953 Kerkstraat genoemd.

 

Geplaatst 27-06-2023.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

61. Het is natuurlijk geen kerst maar ik kwam met toeval deze foto tegen.
Een hele oude kerstgroep in Beuningen, deze heeft vele jaren dienst gedaan in de kerk.
Door deze regelmatig op te knappen, kon hij heel lang gebruikt worden.
Maar hij werd er niet beter op met de tijd.
Nu is er een nieuwe kerstgroep en wel uit de kerk van Winssen,
waar die overbodig was geworden.

Geplaatst op 30-05-2023.
Foto ingezonden door Lenie Desjardins - van Thiel.

 

 

60. Rechts Piet en links Jo van Thiel, op weg naar de kerk.
De gebroeders van Thiel hadden een bakkerij in de Steeg (Wilhelminalaan).

 

Geplaatst op 18-04-2023.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

59. Deze mis werd Rond 1970 opgedragen ter ere van het 40 jaar koorlid
van het mannenkoor.
Links Hent Smits, Pastoor Coerwinkel en Cub van Bergen

 

Geplaatst op 07-03-2023.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

58. De boerenbond winkel van Thé Swartjes, voorheen de Peda.
Op de hoek Molenstraat / Dorpssingel.
Foto nr. 9 van deze pagina ziet u de winkel van de peda.

 

    Geplaatst op 27-12-2022.
Ingezonden door Annelies Janssen - Peereboom.

 

 

57. Op de preekstoel pater Joh. Ant. Thomassen, van de Congreatie der Passionisten.
hij is 2 weken geleden 3 Augustus 1963 tot Priester gewijd,
in de parochiekerk de Heilige Cornelis te Beuningen.
En deze als priester voor de eerste maal een plechtige H. Mis celebreerde,
of te wel de mis voorgaan.
Rechts Pastoor Schoenmakers en links Meester Oosterhout.
De preekstoel is er uit gehaald al lang geleden, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren,
maar toch. Heeft u interesse in deze priesterwijding dan moet u zijn bij
gebeurtenissen en dan op priesterwijding van deze site.

Foto ingezonden door Arno Jacobs.

 

 

56. Een overzicht van achter in de Heilige Cornelius kerk van Beuningen.
De bidstoelen links en rechts in het middenschip zijn ook verdwenen.

 

Geplaatst op 31-05-2022.
Foto ingezonden door Lenie Desjardins - van Thiel.

 

 

55. Op weg naar de kerk Lenie Desjardins - van Thiel en dochter Desideria Desjardins,
en Piet van Thiel. Lenie is een dochter van Piet van Thiel en getrouwd met een Canadees.
 En Lenie is een zus van Rudie van Thiel, ze woont al een lange tijd in Canada.

 

Geplaatst op 03-05-2022.
Foto ingezonden door Adri Lelivelt.

 

 

54. Rechts Grada Lelivelt - Zwartjes met dochter Ada op weg naar de kerk.

 

Geplaatst op 05-10-2021.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

53. Nog een foto van deze kerk, de foto is eind jaren zestig gemaakt.
De man links op de foto zou wel eens Jan Peters kunnen zijn, hij was koster in deze kerk.

 

Geplaatst op 09-03-2021.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

52. Tontje Reijnen op zijn Kreidler Florett gekocht bij Wim Theunissen ( den tun ),
deze was importeur van Kreidler uit de omgeving hier.
Tontje is een zoon van Frans en Anna Reijnen, die vroeger aan de Dijk woonde.
Op de achtergrond rechts de Peda.

 

 Geplaatst op 23-02-2021.
Ingezonden door Peter Engelen.

 

 

51.  Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Corneliusparochie, ging men op reis naar Lourdes in 2001.
Met tal van Beuningenaren maar ook gelovige uit Ewijk en Winssen.

 

 Geplaatst op 03-11-2020.
Ingezonden door Arno Jacobs.

 

 

50. Deze foto is genomen tegenover de kerk naast het huis van toen Jo Heijmans, nu zijn zoon Iwan.
Gradje Jacobs maakt hier muziek voor de kinderen, het zou met de carnaval kunnen zijn.
Ja en dan de sponser Peda, wie kende die winkel niet op de Dorpssingel eerst met Truus Daanen, 
die de oprichter was van deze winkel. Later nam haar zoon Klaas met zijn vrouw Mieke de winkel over.

 

 Geplaatst op 23-06-2020.
Ingezonden door Jan Willems. (kwets)

 

 

49. Je zou denken deze foto van het carnaval hoort niet thuis op de Dorpssingel, maar dat heeft een reden.
En wel het volgende, wij hebben geen enkele foto van de IFA winkel van de Fam. Peters, tegenover de kerk.
Dus toch weer een stukje Oud-Beuningen op foto terug gevonden al is het niet echt duidelijk.
Deze carnavalswagen is van de Polderzotten, middenstanders van het Julianaplein.
V.r.n.l. Wim Lelivelt, Thé Verploegen, Hent Swartjes, Jan Willems, Sjaak Loermans, ?, en Jo Klaasen.

 

 Geplaatst op 01-10-2019.
Ingezonden door Doortje Willems - Sengers.

 

 

48. Foto van een eerste Heilige Communie, het jaartal is ons niet bekend.
De foto is gemaakt in de tuin van de Pastorie met op de achtergrond de fruitbomen van de Asdonck.
En links achter het klooster.

 

Geplaatst  07-05-2019.
Ingezonden door Cor Thomassen.

 

 

47. Pater Joh. Ant. Thomassen, van de Congregatie der Passionisten,
hier vanaf de pastorie op weg naar de kerk waar hij tot priester werd gewijd.
Tweede van rechts Pastoor Schoenmakers, links in het zwart, Pater Geurts ook uit Beuningen.

 

Geplaatst op 22-02-2019.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

 

46. Het huis van de Familie Peters, hier woonde de koster Piet Peters.
We weten niet hoe oud deze foto is, maar hier was ook de IFA winkel gevestigd.

 

 

45. Pietje Peters de kuster, zijn bijnaam was Pitje,
met om hem heen misdienaars van de Heilige Cornelius kerk.
Geen van de misdienaars zijn ons bij naam bekend, misschien u laat het ons weten, bvd.
Pietje was Koster van deze kerk, hij woonde er tegenover.
Later werd zijn zoon Hent Peters koster van deze kerk, en weer later werd de zoon van Hent
Jan Peters koster.
De vorige foto geeft een zicht op de woning van Piet Peters.

 

  Geplaatst op 29-01-2019.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

44. De winkel van de Boerenbond van de familie Thé Swartjes, een foto van deze winkel hadden we nog niet.
Vandaar dat we hem graag plaatsen. De familie kwam van oorsprong van de Hosterdstraat.

 

 

43. De winkels in dit huis was divers, eerst de fam. Burgers met winkel en smederij, toen de Fam. Daanen ( Peda ),
en hierna de Boerenbond van de familie Swartjes.

 

 Geplaatst op 09-01-2018.
Ingezonden door Henk Engelen.

 

 

42. Uitreiking van het certificaat in 1999, door Pastor Planken en Diaken Pastor Harrie van Doorn.
 Vanwege 25 jaar lid gemengd koor.
Rechts Annie Engelen - van Dijk en naast haar Hannie van den Hooge - Driessen.

 

 Geplaatst op 14-11-2017.
Ingezonden door Jan Daanen.

 

 

41. Nol Daanen, schilder van zijn vak en woonde in de Schoolstraat.
Hier op weg naar de kerk. In de volksmond zij men Nul van Klaos de smit.

 

 Geplaatst op 18-04-2017.
Ingezonden door Jan de Beijer.

 

 

40. Tegenwoordig zeggen we het huis van dokter Haverkort die er nu ook nog woont.

 

 

39. We gaan wat terug in de tijd, het is 1975 als Jan de Beijer dit pand koopt van de gemeente Beuningen.

 

 

38. De familie Litjes heeft in dit huis erg lang gewoond, ze hadden er een winkeltje en een telegraafkantoor.

 

 

37. Het werd verkocht aan de gemeente en die stelde het voorlopig ter beschikking aan de jongeren.

 

 

36. En toen is ook het OCB opgericht, ontmoetingcentrum Beuningen.
En die zijn hier enkele jaren gehuisvest geweest.

 

 

Geplaatst op 15-11-2016.
Foto archief Oud-Beuningen.

 

De R.K. Kerk te Beuningen.

 

 

35. Deze hele oude Middeleeuwse kerk bestond al in de 12e / 13e  eeuw en was toegewijd
aan de H.H. Cosmas en Damianus.
Waarschijnlijk is de kerk tijdens de tachtigjarige oorlog van 1568-1648 verwoest.
In 1732 heeft de kunstenaar Cornelis Spronk deze ruïne getekend.
Deze tekening heeft het Nijmeegs Museum in 1990 kunnen kopen van een particulier in Duitsland.
De toren en het koor zijn redelijk intact, maar het schip is een grote puinhoop zo te zien.
Het was van oorsprong een katholieke kerk, maar tijdens de Reformatietijd
hebben de protestanten deze kerk van de katholieken afgepakt.
Dat gebeurde toen ongeveer overal.
In 1637 waren de katholieken uit de kerk verdreven en werd het een hervormde kerk.
De katholieken gingen ter kerke in kasteel Doddendaal te Ewijk.
Rond 1795 hebben de katholieken de restanten van deze kerk weer teruggekocht van de protestanten
en werd het weer een katholieke kerk ook al moest er het een en ander aan verbouwd worden.
Sinds 1803 is de patroonheilige van de Beuningse kerk de H. Cornelis geworden.

 

 

34. De toren is gebouwd rondom de hele oude Middeleeuwse toren van de toenmalige kerk.
Vóór deze Neogotische kerk stond er een zgn. Waterstaatskerk,
die toen gebouwd was met het geld van de Staat der Nederlanden.
Deze Waterschapskerk was in 1846 aangebouwd tegen de hele oude Middeleeuwse toren.
De Waterschapskerk is weer gesloopt in 1900 toen de huidige kerk gebouwd werd.
Vóór deze Waterschapskerk heeft er ook al een kerkgebouw gestaan.

 

 

33. De huidige Neogotische kerk toegewijd aan de H. Cornelis is gebouwd in 1900-1901.

 

Geplaatst op 18-10-2016.
Foto archief Oud-Beuningen.

 


 

32. Overzicht op de Dorpssingel, rechts het woonhuis van de Fam. Litjes waar Net, Jan en Bet Litjes woonde.
Later kwam hier slager Hooijschuur te zitten met een winkel, toen werden er wat ramen veranderd aan de voorkant.
Om met een etalage de winkel beter zichtbaar te maken. 
Gelukkig is het pand in bezit gekomen van Jan de Beijer die het helemaal heeft opgeknapt, zoveel mogelijk in de oude staat.

 

 Geplaatst op 27-10-2015.
Ingezonden door Lambert Jansen.

 

 

 

31. Geert Reijnen ( de spitse ) zoon van Anna en Frans Reijnen - Reijnen.
Op de achtergrond rechts de tabakswinkel van Dorus van Detje en het patronaat.

 

 Geplaatst op 01-09-2015.
Ingezonden door Annie Peters - Glaap.

 

 

30. Dit is een trouwpartij van Dien Hermsen, maar we willen ook graag laten zien wat er zoal uit deze kerk is gesloopt.
Dat is de zuil in het midden van de foto met het kleed er over heen,
en natuurlijk niet vergeten de preekstoel links op de foto, waar vandaan pastoor Schoenmakers
menige preek heeft gehouden.

 

  Geplaatst op 26-05-2015.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 
29. Politieagent Koster, die had wel wat ontzag bij de inwoners.
Thijs Reijnen reed een keer op de dijk zonder licht, kwam hij Koster tegen.
Mijnheer Reijnen zei Koster tegen Thijs, je moet lopen want je hebt geen licht.
Ja dat klopt zei Thijs, ik heb net gelopen, maar toen had ik ook geen licht.
Hij moest maar niet zo brutaal zijn, zei Koster met een lach.
Hier staat Koster op de hoek Dorpssingel / van Heemstraweg, rechts nog net te zien het klooster.

 

Geplaatst op 23-12-2014.
Ingezonden door Geer van Hulst.

 

 

28. Luchtfoto van Dorpsingel en van Heemstraweg, zie ook bovenaan deze foto het Asdonck-terrein.
De huisjes op voorgrond behoren bij de Alde Steeg, maar zijn inmiddels al gesloopt.

 

Geplaatst op 28-102014.
Archief Oud-Beuningen.

 27. Knekelhuis of Ossuarium op begraafplaats van de R.K.Kerk H.Cornelius.
Hier werden vroeger de beenderen of botten opgeslagen van de geruimde graven.
Nu worden er in het knekelhuis urnen geplaatst van overledenen met een gedenksteen er voor.


Geplaatst op 30-09-2014.
Ingezonden door Gerry van Duuren.

 

 

 26. Trui van Duuren-Reijnen, met v.l.n.r. de dochters Rika, Koosje en Dora.
De foto is gemaakt rond 1942 in de Kerkstraat, zoals toen de Dorpssingel genoemd werd.

 

 Ingezonden door Jan de Beijer.

 

 

 25. Net, Jan en Bet Litjes, voor hun woning aan de Dorpsingel, waar ze ook een winkel runden.
En ze hadden ook een telegraafkantoor aan huis om telegrammen
te ontvangen en te versturen.

Geplaatst op 02-09-2014.
Ingezonden door Reinold Hoeks.

 

 

 

24. Foto van de pastorie met daar voor het bekende beeld dat er al vele jaren staat.
Het zou mooi zijn als we weten wie die vier knapen zijn. Weet u het, we horen het graag.

 

Geplaatst op 04-02-2014.
Ingezonden door Damy Poelen.

 

 

23. De organist Dammy Poelen, met naast hem Wim van Thiel.
Wim had een broodbakkerij in de Molenstraat.

 

Geplaatst op 21-01-2014.
Archief Oud-Beuningen.

 

 

22. Dit is café de Arend, later kwam hier G.M.Burgers die er een winkel begon met o.a. fietsen.
Later kwam er Truus Daanen met de Peda, ons aller bekend. Hierna de boerenbond met Thé Swartjes.
Op deze foto kregen we twee leuke reacties, die we u niet willen onthouden.

"De mannen op deze foto zitten voor een raam. In de kamer achter dit raam heeft lang geleden
tandarts Ooms uit Nijmegen een praktijk gehad.
Veel Beuningenaren zijn door hem letterlijk aan de tand gevoeld. Achter de deur was een gang
zoals gebruikelijk natuurlijk, maar dat was dan de wachtkamer. Er stond een lange bank.
Daar werden dan de sterke verhalen verteld. De boormachine leek op een oude ronde wasmachine,
en hield er zo maar mee op.
De betaling was contant en hij boorde naar gelang je geld bij je had."

 

"Ja dat weet ik ook nog, als je in de gang kwam had je rechts de tandarts Ooms,
en links de ingang naar de Peda.
Ik was met m'n moeder naar de tandarts geweest, en als je dan niet gehuild had mocht je bij de Peda
een klein speelgoedje uit zoeken. Dus ik deed goed mijn best om niet te huilen."

 

Geplaatst 28-05-2013.
Ingezonden door Jos Kessels.

 

 

21. Hent Kessels met zijn vrouw en dochter Mientje, deze familie woonde in de Schoolstraat.

 

Geplaatst op 19-02-2013.
Ingezonden door Damy Poelen.

 

 

20. Th. Willems in de volksmond Dorus van Detje genoemd, hij verkocht samen
met zijn vrouw Drika Bruisten rookwaren. We hoorden ook dat hij organist was in de kerk.


Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

19. Het huis van Dorus van Detje, deze foto is veel eerder genomen dan foto 16 van Dorpssingel.
Later kwamen Jo en Greet Heijmans hier wonen, nu woont hun zoon Iwan er.


Geplaatst op 02-10-2012.
Ingezonden door Damy Poelen.

 

 

18. Damy Poelen als organist in de kerk van Beuningen.
Damyaan is zijn echte naam, Damy toen hij ouder  werd.
Bij het O.B.K. en het kerkkoor heeft hij mee gezongen, later heeft Damy
nog 25 jaar als organist zijn steentje bijgedragen.


Geplaatst op 08-02-2011.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

17. Dorpssingel in de jaren dertig. Rechts het gebouw van de Peda en de Boerenbond.
Een paar jaar geleden verbouwd door Pieter Oosterhout en nu in gebruik als kantoor voor zijn architectenbureau.


Geplaatst op 14-06-2010.
Archief Oud-Beuningen.

 

 

16. Links het pand van Th. Willems (Dorus van Detje) tabak-, sigaren- en sigarettenverkoop.
Rechts met hoed staat Jan Peters (Kuster) voor zijn pand, voorheen de IFA-winkel.


Geplaatst op 06-04-2010.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

15. De Peda, lang bestierd door Truus Daanen-de Kleijn. Haar man Piet was heel vroeg overleden.
Later werd de zaak overgenomen door haar zoon Klaas.

 

 

14. Luchtfoto van Dorpsingel en Wilhelminalaan, links het patronaat, daarboven de Boerenbond,
daarnaast Gerritje van 't Hof en Jo Rat (kapper), rechts hiervan Mariagaard,
die toen werd bewoond door fam. van Elk. Het huis in het midden boven, van de fam. Smits, zijn ze aan het slopen.
Het kleine houten huisje in het midden werd bewoond door Jan Arends.
Hij was getrouwd met Annie van Kempen, dochter van Moeke (Marie) van Kempen.


Geplaatst 22-12-2008.
Ingezonden door Jo van Wijk.

 

 

13. Het patronaatsgebouw in 1959, hier gezien vanaf de kerk. Let op het informatiekastje
links van de deur, hierin hingen ook de opstellingen van Beun. Boys. Maar natuurlijk ook
informatie van andere verenigingen.


Geplaatst 09-09-2008.
Ingezonden door Wilfred Cobussen.

 

 

12. Net, Jan en Bet Litjes, bij hun woning aan de Dorpssingel.
Waar nu dr. Haverkort woont.


Geplaatst op 15-04-2008.
Archief Oud Beuningen.

 

 

11. Pastorie Beuningen, volgens ons is deze foto uit de jaren twintig.
Het Heilig Hart beeld stond nog niet in de tuin.


Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

10. Leen Peters, achter het huis aan de Dorpssingel  4.
Volgens ons is ze andijvie aan het wassen.
Leen was getrouwd met Hent Peters en zij zijn de ouders van Jan, Toon en Gientje.


Geplaatst op 04-03-2008.
Ingezonden door Jan Daanen (schilder).

 

 

9. De winkel Peda, een begrip in Beuningen.
Opgericht door Piet Daanen en Truus Daanen-de Kleijn.
Ze hadden twee kinderen: dochter Petra en zoon Klaas,
die in een latere periode de winkel overnam.
Piet was een zoon van Kloas de smid.


Geplaatst op 20-12-2005.

 

 

8. Deze foto van de R.K. Kerk is van 1915. Zoals je kunt zien moest het patronaat
nog gebouwd worden.


Geplaatst op 6-12-2005.
Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

7. Sigarenmagazijn op de Dorpssingel a165.
Th. Willems (Doris van Detje).


Geplaatst op 7-09-2005.
Ingezonden door Gerrit van den Hof.

 

 

6. Deze foto is genomen 22-1-‘45.
Achter de drie soldaten rechts staat Theo Burgers. De vrouw links op de foto
is Jo Burgers, bij de meeste Beuningenaren beter bekend als St. Nicolaas.
Het jongetje ernaast is Gerritje van den Hof. De soldaten waren onze bevrijders
en kwamen uit Canada.


Ingezonden door Jo Heijmans.

 

 

5. Hier zien we Gien Peters met paard, dat werd ingezet om met de kar brood rond te
brengen. De fam. Peters runde een winkel aan de Dorpssingel, eerst brood later ook levensmiddelen.
Gien werd in de volksmond ook wel Gientje de Kuster genoemd.


Geplaatst op 09 -11-2004.

 

 

4. Deze foto is genomen vanaf de van Heemstraweg.


Geplaatst op 25-10-2004.

 

 

3. Het Patronaat aan de Dorpssingel.

 

 

2. Deze foto van het Patronaat willen wij u niet onthouden.

 

 

1. R.K. Kerk  Heilige Cornelius.