Steenoven Bunswaard

 

In de volksmond de'n twidde oven genoemd. 

 

Geplaatst op 01-09-2015.
Ingezonden door Ger Loeffen. (fotograaf)

 

 

 

5. April 1954. Aan de heer Gerardus (Gradus) Wetenkamp uit Weurt,
(geboren 1896 links naast de burgemeester met medaille en opa van fotograaf Ger Loeffen ) werd bij Koninklijk besluit
  van 13 april 1954 nr. 84 de Eremedaille, verbonden aan de Orde van oranje-Nassau, in brons verleend.
Dit in zijn hoedanigheid van: arbeider bij N.V. Burgers Steenfabrieken v/h Gebr. Burgers te Weurt.
De heer Wetenkamp overleed op 5 mei 1962 te Beuningen.
Het grootmodelversiersel werd op 5 juni 1962 door de Kanselarij der Nederlandse Orden terug ontvangen.
 De onderscheiding werd uitgereikt aan 3 arbeiders van Burgers door burgemeester Geradts
van de gemeente Beuningen (midden met ambtsketen).
Links naast Gradus Wetenkamp Bart Elemansen en Loep Reijnen.
De jonge dames rechts zijn mogelijk familieleden van Burgers. Direct linksachter de burgemeester staat Wim Wetenkamp,
zoon van Gradus en dus oom van mij. Wim overleed op 7 mei 2007.
 Naast Wim (1926) hadden Gradus Wetenkamp en Miet Wetenkamp-de Kok nog een zoon en dochter.
Harrie (1922) en Nellie (1918) de moeder van Ger Loeffen.

   

Geplaatst 26-11-2013.
foto's archief Oud-Beuningen.

 

 

4. Rond 1934 was Dorus Burgers eigenaar van de oven, vierde van rechts is Marinus van Kempen.
Als u nog iemand herkent dan horen we dat graag.

 

 

3. Bernhard Burgers ook een directeur van de oven, rechts volgens ons een van Dinteren.

 

 

2. Een foto genomen in de jaren negentig, toen het verval al jaren bezig was.

 

 

1. Luchtfoto van steenoven Bunswaard, die natuurlijk ook aan de Waal lag.