Burgemeesters van Beuningen

Op de meeste pagina's zetten we de laatste geplaatste foto's boven aan.
Maar bij dit item plaatsen we de laatste foto's onderaan.


Dus naar beneden scrollen om de laatste foto's te zien.

 

 

In 1817 worden de zelfstandige gemeente Weurt en Beuningen samen gevoegd.
Nijmegenaar Abraham van Suchtelen is van 1817 Schout en secretaris van het schoutambt Beuningen.

 

 

1. In 1825 werd hij de eerste Burgemeester van Beuningen,
Hij zou dit ambt blijven uitoefenen tot aan zijn dood op 14 juni 1842.
Hij was getrouwd met Maria Elisabeth Abrath.

 

 

2. Het voormalige huis "Op Leeuwenstein" te Hees bij Nijmegen, geboortehuis
van Abraham van Suchtelen.

 

1842 – 1843 Burgemeester A.A. Baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw.

 

Hermanus Verwoerd, geboren te Arnhem 1 okt. 1801, overl. te Utrecht 20 febr. 1865.
 Verwoerd was Burgemeester in Beuningen van 1844 tot 1850.

  Na zijn burgemeesterschap in Beuningen, is hij boeken gaan schrijven.
O.a. Handwoordenboek der Vaderlandse Geschiedenis in 1851.
 Een wet tot regeling van het armbestuur in het koninkrijk der Nederlanden, uitgegeven in 1854.

 

 

3. Bernadus Antonius Roes.
Van 1850 tot 1861 was Bernadus, Antonius Roes burgemeester en secretaris van Beuningen. 
Daarna tot 1903 notaris met standplaats Ewijk, hij was woonachtig in Winssen.

 

1861 – 1876 Burgemeester JHr P.A. Rendorp.

 

1876 – 1886 Burgemeester W.M. van Koolwijk.

 

 

4. 1886 - 1900 Burgemeester J.A.J. Vermeulen.

  

 

5. 1901 - 1923 Burgemeester W.J.J. Verstraaten.
W.J.J. Verstraaten is geboren op 8 juli 1856 te Beuningen.
9 maart 1923 overleden te Beuningen.

 
Wie was de familie Verstraaten en wat betekende zij voor Beuningen?
Hier onder een heel beknopt overzicht.

 De statige fabrikantenvilla "VINKENDAEL" is gelegen aan de noordzijde
van de Van Heemstraweg, in het centrum van het dorp Beuningen.
 De villa heeft een fraaie ligging. Tussen het huis en de grote doorgaande weg ligt
een ruime tuin met monumentale bomen,
waartussen de rijk uitgevoerde gevel van het huis oprijst.
De villa is gebouwd in 1910 voor H.J.J. (Harrie) Verstraaten en A.H.A.M. Bolsius.
H.J.J. Verstraaten was een broer van de jamfabrikant en bierbrouwer
W.J.J. (Willem) Verstraaten. De eerste steen werd gelegd op 27 april 1910.
Het beroep van zijn broer, W.J.J. Verstraaten, die zelf het gesloopte huis "De Asdonck"
bewoonde, is ook afleesbaar aan het pand, want in een groot fraai glas-in-lood raam
in de linker zijgevel komt naast een landelijke voorstelling met verwijzingen
naar het verbouwen van gerst en hop de volgende tekst voor:
"Uit gerst en hop wordt het edel nat gebrouwen. Wie het met mate drinkt die zal het niet berouwen."
De brouwerij, annex appelgeleifabriek "De Asdonck"
(voluit "N.V. Verstraaten's Appelgeleifabriek "De Asdonck" geheten)
stond enige tientallen meters westwaarts aan de Van Heemstraweg ten noorden
van de R.K. Corneliuskerk.
Het huis "De Asdonck" was in dit fabriekscomplex geïntegreerd.
De fabriek bleef voortbestaan tot in de jaren twintig van de 20ste eeuw.
W.J.J. Verstraaten was een bekend persoon in Beuningen, en was naast fabrikant
van 1900 tot 1923 burgemeester van Beuningen.

 

  

 

6. 1923 – 1935 Burgemeester M.L.C. Eschweiler
Hij werd geboren in 1855.
Was eerst ambtenaar ter secretatie in Zevenbergen, en later burgemeester van Appeltern.
In 1923 vertrok hij naar Beuningen waar hij vervolgens tot 1935 burgemeester was.

 

Hieronder een officieel  bericht uit de boeken.

 

Binnenland.

Officieel nieuws.

Bij Ken. besluit is met ingang van 1 Juni

1923' benoemd tot burgemeester der gemeen-^

te Beuningen M. L. C. Eschweiler, met toej

kenning van gelijktijdig eervol ontslag als-*

burgemeester der gemeente Appeltern.

 

 

7. 1935 – 1939 Burgemeester F.J. Terwisscha van scheltinga.
Hij werd in 1939 burgemeester van Wijchen tot 1949.

 

 

8. Instalatie van Burgemeester Mr.P.F.G.A. Geradts op 02-12-1939 te Beuningen.

 

 

9. Burgemeester Geradts tijdens een raadsvergadering, helemaal rechts wethouder Kees van Beest.
Links Dhr. Claassen niet helemaal duidelijk in wat voor functie.
Weet u wat meer over deze foto dan zouden wij dat graag horen.

 

 Geplaatst op 10-01-2017.
Foto archief gemeente Beuningen.

 

 

10. Op 07-06-1974 was burgemeester Geradts voor de laatste maal voorzitter
van de raad van de gemeente Beuningen.

 

 

11. Komité afscheid burgemeester Geradts, staand v.l.n.r. Mvr. Bus, Dokter Weijtens, Hr. Wannet, Frans Verduijn,
 Hr. Tillema, Bart van Ingen, Freek van Duuren, Frans Burgers, Lard Glaap, Mvr. van Oorschot, Hr. Lintsen,
 Hr. Peters, Hr.Roenhorst en Mvr. Jonker.
Zittend v.l.n.r. Mvr. van Helvoort, Hr. Claassen, Mvr. en mr. Geradts, Mvr. Verhees en de Hr. Vermeulen

 

 

12. In een speciale raadsvergadering op 15-06-1974 werd in het dorpshuis te Beuningen afscheid genomen van
Mr.P.F.G.A.Geradts als burgemeester van de gemeente Beuningen.
Tussen de burgemeester en zijn vrouw zit Wim Daanen, naast Mvr. Geradts zit Kees van Beest.

 

 

13. Bij een afscheid horen natuurlijk cadeautjes en deze worden met veel plezier in ontvangst genomen.

Burgemeester Geradts was burgemeester van de gemeente Beuningen,
van 01-12-1939 tot 01-07-1974.

 

 

Deze brief kwamen wij tegen in het gemeente archief,
gericht aan de vertrekkende Burgemeester Gerardts.

Aan Burgemeester Mr.P.F.G.A. Gerardts,
bij zijn vertrek uit Beuningen, Juni 1974.

                                                                                                                                              
. . . het gemeentehuis, zoals hij het niet gekend heeft . . . .

Het oorspronkelijke gebouw –begin 20-er jaren als woonhuis gesticht- werd in
1924 door de gemeente aangekocht, verbouwd en op 1 oktober 1924 in gebruik genomen.

Aan de westzijde werd een stenen trap met portaal als ingang aangebouwd.

Een gedeelte van de eerste verdieping -3 vertrekken- werd ingericht tot gemeentehuis.

Het eerste vertrek –de kamer tussen de huidige B. en W. kamer en de balkonkamer
- was praktisch ongemeubileerd – er stond niet eens een kachel ! Er stond weinig meer
dan een tafel-tegen–het-raam en een paar stoelen.
Dit vertrek diende als wachtkamer voor het publiek; als werkkamer voor de
gemeenteveldwachters en als stempel lokaal voor de werklozen. . .

Een lange versleten cocosloper leidde naar het tweede vertrek: de tegenwoordige
balkonkamer, waar de secretarie was gevestigd.

Ook hier weer: een grote tafel (in het midden) en twee kleinere aan de kant,
wat stoelen en een paar kasten en zegge en schrijven een schrijfmachine
(een in 1907 2-de hands aangeschafte ‘’Monarch’’; nog tot aan de
tweede wereldoorlog in gebruik geweest. . . .)
Hier werden ook de raadsvergaderingen gehouden!

Achter het eerst genoemde vertrek kwam men –via een gangetje, waarin ook nog een
toilet en een bergkast waren- op de burgemeesterkamer.

Hier stond zowaar een houten burau, waarachter een rijzige zetel en enkele stoelen;
een vloerkleedje completeerde het geheel; er was sprake van enige ‘’luxe’’. . .

In de andere vertrekken leefde men op de ‘’kale planken’’, die wekelijks door Anna
-ja toen al!- werden geschrobd!

Anna heeft daar ook nog iedere-morgen-in-de-winter de kachel aangemaakt!
dat was een grote Salamander op de sekretariekamer en dinsdag en vrijdag,
als de burgemeester spreekuur had, ook het kleine ‘’uitdraaikacheltje’’
op de burgemeesters kamer.
Schoorstenen die slecht trokken –vooral ’s maandags –natte turf,
die buiten onder de trap vandaan gehaald moest worden, en de vaak levensgevaarlijke
spiegelgladde trap naar boven, begeleide deze dagelijkse ceremonie!
De week werd besloten met een grote schoonmaakbeurt op zaterdagmiddag;
dit alles voor honderd gulden per jaar. . .

Beneden met nog enkele kamers op de verdieping, was de ambtswoning van de burgemeester.

De eerste jaren heeft hier eerst nog de familie Zijm –roemruchter nagedachtenis gewoond.
Deze woonde als huurster hier reeds toen de gemeente het pand kocht; vandaar…

M.L.C. Eschweiler heeft daarna als eerste burgemeester de ambtswoning betrokken.
Daarvoor woonde hij in het huis, thans van Heemstraweg 61.

De volgende verbouwing, waarbij de “monumentale’’ trap gesloopt werd,
kwam in 1936 tot stand onder burgemeester F.J.Terwisscha van Scheltinga.

Tijdens de verbouwing, die van 1 juni tot 4 december duurde, is de sekretarie
gehuisvest geweest op de toen leegstaande Blanckenburgh.

Het huidige gemeentehuis, waarbij de ambtswoning nog vrijwel het oude aanzien
heeft behouden, is inmiddels vele malen verbouwd en uitgebreid.

 

 Geplaatst op 03-03-2020.
Foto archief gemeente Beuningen.

 

 

14. Hier ontvangt loco-Burgemeester Cees van Beest rechts, de aankomende nieuwe Burgemeester
 van Beuningen Mr.J.G.M. Lurvink, en heet hem welkom bij de gemeentegrens, en wel op 31-08-1974.

 

 

15. Hier ontvangt de Tamboer-Maitre van drumfanfare Lucter et Emergo Hein Glaap de Hr. en Mvr. Lurvink welkom.
Dit gade geslagen door Hennie Swartjes links en Geert Benders in het midden.
Deze ontvangst was op het schoolplein van de Beundert in de Schoolstraat.

 

 

16. In het dorpshuis van Beuningen wordt in een speciale vergadering gehouden, op 31-08-1974.
Om Mr.J.G.M. Lurvink als nieuwe burgemeester van Beuningen te instaleren.

 

 

17. Op 30-08-1985 neemt burgemeester Lurvink en zijn vrouwe afscheid van Beuningen.
Gemeentebode Hans Loermans vergezeld het echtpaar hierbij.

 

 

18. Huisarts Rutten hield een toespraak voor het afscheid van Mr. Lurvink.

 

 

19. Nogmaals een toespraak beluisteren en dan op weg naar Geleen waar hij de nieuwe burgemeester wordt.

 

 Geplaatst op 17-05-2022.
Foto archief gemeente Beuningen

Hubertus Nicolaas Antonius Jacobus (Huib) Zijlmans,
Burgemeester van Wijhe 1978 - 1986.

 

 

20. Dhr. Huub Zijlmans komt hier met loco Burgemeester Bep van Hees - van Wijk,
het dorpshuis binnen.

 

 

21. Hier overhandigd Loco Burgemeester Mevr. Verhees de voorzittershamer over
aan de Nieuwe Burgemeester van Beuningen, Dhr. Zijlmans op 18-02-1986.

 

 

22. Hier stelt de nieuwe Burgemeester zich voor aan de inwoners.

 

 

23. Oud Burgemeester Lurvink links, overhandigd hier de nieuwe Burgemeester een 
cadeau, maar wat is ons niet bekend.