Brandweer

 


Vanaf welk jaar de Beuningse brandweer bestaat is ons niet duidelijk.
Maar reeds in oktober 1938 was er al sprake van een gemeenschappelijke
hulpverleningsregeling bij brand, waaraan werd deelgenomen door de
gemeenten Nijmegen, Bemmel, Elst, Gendt, Groesbeek, Heteren, Millingen,
Ubbergen, Valburg, Wijchen en Beuningen.
In oktober 1941 werden voor het eerst de gemeenten Beuningen en
Ewijk in een adem genoemd op brandweergebied.
De toenmalige (bijna even grote gemeenten) waren net ten prooi gevallen
aan de Duitse bezetter. Op brandweergebied had Beuningen niet veel.
Slangen, een motorspuit (den Vuurvreter) uit 1926 die steeds met paard en
wagen naar de brand gereden moest worden, een leren jas, twee paar laarzen,
twee helmen, vijf rookmaskers en een tiental manschappen.
Wat de gemeente Ewijk had is niet duidelijk uit het oude archief terug te vinden.

 

Geplaatst op 15-11-2022.
Foto's Ingezonden door Hent de Swart.

 

 

44. De brandweer samen na een uitruk, toevallig was Theo Engelen jarig op die dag.
Dat moest gevierd worden natuurlijk, dus met zijn alle op naar Theo.
V.l.n.r. Peter Claassen, Jan Verploegen, Jos van Koolwijk, Winfred van Xanten, Joop Wouters,
De jarige Theo Engelen, Oskar van Dorst, Hent de Swart, Erwin Looman en Harry van den Heuy.

 

Geplaatst op 30-11-2012.
Foto's Ingezonden door Jo Heijmans.

 

In de zeer vroege ochtend van zondag 1 februari 1953 vond de watersnoodramp plaats.
In Nieuwe Vossenmeer in de Gemeente Steenbergen.
Op veel plaatsen zijn de dijken door de hoge waterstand overgelopen en braken op verschillende plaatsen door.
De bewoners van het dorp waren 's nachts met de sirene gewaarschuwd voor het naderende onheil,
maar in de verdere omgeving van het dorp had niemand dit gehoord vanwege de brullende storm.
Het hele dorp en zijn polders kwamen onder water te staan ​​en veel mensen, 50 in totaal, verdronken.
De bevolking in het rampgebied zat ruim twee dagen opgesloten voordat de redding en evacuatie begonnen.

Dit stukje geschiedenis was voor Beuningen een reden om de brandweer van Beuningen
hier na toe te sturen om te helpen. Zie de volgende 5 foto's.

 

 

43. Annotatie Korenmolen De Assumburg bij Nieuw Vossenmeer na de dijkdoorbraak tijdens
de watersnoodramp 1953.
Het bijbehorende molenaarshuis is weggespoeld en de molenaar met zijn gezin vonden de dood. 

 

 

42. Dit zijn onze brandweermannen, o.a. Gerrit Busser, Johan Piels, Jan Loermans, Jan Merkus,
Willie Willems, Janus Goosens en Gerrie Willems. Deze foto is waarschijnlijk gemaakt 
door Jo Rat, bij de vorige foto staat hij er wel bij.
Jo is vele jaren brandweer commandant geweest.

 

 

41. Rechts staat er een inwoonster die natuurlijk dolblij was met de hulp van de mannen.

 

 

40. Met hoed is Johan Piels, achter hem Janus Goosens.

 

 

39. V.l.n.r. Jan Merkus, ?, Janus Goosens, ?, Jan Loermans en Willie Willems.
De man die daar achter staat is ons niet bekend.

 

Geplaatst op 07-05-2019.
Foto's archief Oud - Beuningen.

 

 

38. Deze serie van 7 foto's laten de onthulling zien van de gerestaureerde Ford F600.
In gebruik geweest van de Brandweer Beuningen van 1959 tot 2009, de restauratie was van 2002 tot 2009.

 

 

37. De onthulling was op 22 Januari 2009, In het midden Wim Lelivelt en rechts Thijs van As.

 

 

36. Cor de Ruiter rijdt de wagen de garage in, waar iedereen vol verwachting was
hoe hij er uit zou zien.

 

 

35. De voltallige bouwploeg om de Ford F600.

 

 

34. De deur nog met de oude gemeente wapens.

 

 

33. Dit is de waterpomp die voor op de bumper was geplaatst.

 

 

32. Dit zijn 2 brandweermannen die al een tijd met pensioen zijn.
Links Gerard Fokke ( eigenaar Willems Mode ) en Wim Lelivelt voorheen Aannemer en Brandweer Commandant.
Heelaas inmiddels allebei overleden.

 

Geplaatst op 10-01-2017.
Foto archief Oud - Beuningen.

 

 

31. Afscheid van de brandweercommandant  de heer H.F. (Wim) Lelivelt. Op 1 oktober 1987.
Wim met naast hem zijn vrouw is hier in gesprek met burgemeester Zijlmans met naast hem zijn vrouw.
Helemaal links op de foto is brandweerman Jan Verploegen.

 

 

30. Als blijk van dank voor zijn diensten aan de gemeente, ontvangt dhr. Lelivelt een schilderij,
van het huis waar de familie woond. De oude smitse op de hoek Wilhelminalaan/Koningstraat.
Rechts op de foto branweerman Thijs van As.

 

 

29. Dhr. Lelivelt begroet hier de nieuwe brandweercommandant, Dhr. Twan Lazeroms.

 

Geplaatst op 29-04-2014.
Ingezonden door Arno Spin.

 

 

28. Brandweer Beuningen bij brand 't Roth in Ewijk, v.r.n.l.  ?, Jo Rat, Peter Claasen
en Nick van 't Lindenhout. Jongen op foto niet bekend.

 

 

27. De boerderij van Frans Bruisten op 't Roth in Ewijk, door brand verwoest. Volgens ons in de jaren '70.

 

Geplaatst op 24-12-2013.
Foto archief Oud - Beuningen.

 

 

26. Brandweermannen tijdens een gezellig onderonsje.
V.l.n.r. Hennie Daanen, Wim Lelivelt, Wout van Wijk, Nol Daanen, Jan Loermans en rechts op voorgrond ?.

 

 

25. Nieuwe autospuitwagen voor de brandweer in 1959, achter het stuur Nick van het Lindenhout.


Geplaatst op 15-12-2004.
Ingezonden door Zus Kersten - Lelivelt.

 

 

24. Brand Asdonck
V.l.n.r. Janus Goossens, Wim Lelivelt, Frans Swartjes en Hennie Daanen.


Geplaatst 21-02-2006.
Ingezonden door Cor de Ruiter.


Restauratie Ford F600.
Deze Ford F600 is op 3 februari 1959 officieel in gebruik genomen en heeft dienst
gedaan tot en met 1975. Kosten f 34.000,=.
In 1989 is deze wagen verkocht voor f 1.500,= en heeft vanaf toen tot 2001
in weer en wind gestaan. Voor een doos gebak was de Ford weer eigendom.
 Februari 2002 zijn ze begonnen met de demontage, helemaal
uit elkaar gehaald en vele onderdelen opnieuw laten stralen.
Er moesten nieuwe binnenbanden opkomen, dat viel nog niet mee. Met dit oude
systeem waren de meeste bandencentra niet thuis. Gelukkig was er een bedrijf
in Nijmegen die dit nog voor elkaar kon krijgen.
Op het ogenblik werken ze met 6 tot 8 man aan de opbouw, met steun van het
bedrijfsleven en Actiecomité Beuningen.
Voor alle duidelijkheid, op de site van brandweer Beuningen staat een
uitgebreider item over deze restauratie.

 

 

23. Opslag gemeentewerf Beuningen 2001.

 

 

22. Hier ziet u hoe zelfs de motor er slecht uit zag.

 

 

21. Hier ziet u de ruimte waar de bemanning ging zitten op weg naar een brand.

 

 

20. De bovenbouw word hier weer geplaatst op het onderstel. Thijs van As op de heftruck
krijgt aanwijzingen van Wil Otto.

 

 

19. Een paar foto's terug zag je hoe slecht de motor er uit zag, deze is prima opgeknapt.
V.l.n.r. Wil Otto, Titus Hamstra en Leo Loermans laten de motor weer op zijn plaats
zakken, een zeer nauwkeurig werk.

 

 

18. Op deze foto is te zien dat de bovenbouw met motor netjes op het onderstel is geplaatst.
En zo te zien zijn de medewerkers zelf er ook blij mee.
V.l.n.r. Titus Hamstra, Leo Loermans, Thijs van As, Wil Otto en Cor de Ruiter.

 

 

17. Burgemeester Geradts overhandigt de brandweer haar nieuwe wagen, nou ja nieuwe.
Deze uit Engeland afkomstige gebruikte Austin bellenwagen en een Beresford motorspuit,
moesten eerst nog flink worden opgeknapt. Maar het voordeel hiervan was dat
de kosten over de gem. Beuningen en Ewijk verdeeld konden worden.

 

 

16. Inspectie.

 

 

15. Hier inspecteert Burgemeester Geradts het korps. Helemaal links Jo Rat.
De ronde deur is van de gevangenis en linksboven ziet u het raam met tralies.
Meestal werden daar mensen in opgesloten die te veel hadden gedronken.
Deze werden opgepakt voor openbare dronkenschap.

 

 

14. Jo Rat, bijna 21 jaar commandant van het korps geweest (1951- 1971),
inspecteert hier een straalpijp. Jo was ook kapper, de woensdagmiddag
was speciaal voor de kinderen. Ikzelf kan me nog herinneren dat op 'n
middag een telefoontje binnen kwam met een brandmelding, Jo vloog naar
buiten op weg naar de kazerne, met zeker nog 4 kinderen die nog geknipt
moesten worden en één half geknipt achterlatend. Voor die tijd heel gewoon.
Hier is het korps ingezet bij de watersnoodramp in februari 1953. De plaats was
in dit geval Nieuw-Vossemeer waar de vroegere schoolmeester Janssens uit Beuningen
burgemeester was geworden.

 

 

13. Deze foto komt ook van Nieuw-Vossemeer, nr 1.  Gerrit Busser,
 2. Johan Piels,  3 Jan Loermans, 4 Jan Merkus, 5 Willie Willems, 6 Janus Goosens,
7 Gerrie Willems. De andere twee op de voorgrond zijn inwoners van deze gemeente.

 

 

12.

 

 

11.

 

 

10.

 

 

9. Er kwam een nieuwe, heuse brandweerauto lage druk. Maar hiervoor moest eerst
een nieuwe brandweergarage worden gebouwd, naast de plaats van de oude garage.
In 1959 is deze opgeleverd, kosten f 24.000,=. Zie ook de slangentoren met sirene rechts.

 

 

8. Hier verlaat Jo Rat de nieuwe kazerne met de net aangeschafte Ford/Van Bergen.
Deze was uitgerust met een klein draagbaar motorspuitje, kosten f 34.000,=.
Op de achtergrond ziet u de oude brandweerkazerne. De uitrukken
in deze jaren bleven schommelen tussen de tien en vijftien keer per jaar.
De kosten stegen inmiddels wel van f 1.000,= in 1945 tot f 7.500,= in 1965 per jaar.

 

 

7. Hier rijdt Nick van het Lindenhout met daarnaast Jo Rat de Wilhelminalaan uit.
Op de achtergrond het huis van Jan Loermans, die ook lid was van de brandweer.
Ter hoogte van de wagen rechts is de Molenstraat, op deze plaats bevindt zich
nu de apotheek. Het huis van Loermans is nu ingenomen door verzorgingshuis
Alde Steeg. De kosten van brandweer stegen flink, er werd steeds meer van
ze verwacht. In 1979 was dit al f 40.000,= per jaar.


Foto geplaatst 16-02-1991.

 

 

6. Brand aan de van Heemstraweg. In het huis links heeft Gradje van Hulst gewoond.

 

 

5. De brand van het Molenhuis op 22-07-85 werd snel en vakkundig geblust.
De uitrukken waren inmiddels al opgelopen tot zestig per jaar of meer.

 

 

4.

 

 

3. Wij hebben het vermoeden dat Freek van Duren het hier even niet ziet zitten.

 

 

2. Plaatsvervangend commandant Wim Lelivelt hier in actie bij een grote brand
op het vuilstort van de A.R.N. op 14-07-87.

 

 

1. En hier ziet u het korps van 2004 dat alweer 60 jaar bestaat. Allemaal goede
opgeleide brandweermensen, die niet alleen brand bestrijden maar op vele
andere gebieden hulp verlenen. Denk dan aan onder andere verkeersongevallen.
Dit korps is voorzien van alles wat er maar nodig is, om hun vak goed uit te oefenen.
En dag en nacht klaar staan om burger en bedrijf hulp te bieden waar dat nodig is.
Hulde aan dit korps, maar ook aan die mensen die aan de wieg stonden van brandweer
Beuningen. Een andere tijd met minder materieel, maar met net zoveel inzet.